Αυτό είναι το Π.Δ . για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

0

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα  για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα των δημοσίων υπαλλήλων.

Η αναγνώριση προϋπηρεσίας, η οποία πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά χρόνια, αφορά τόσο άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή απασχόληση με έμμισθη εντολή όσο και εξαρτημένη μισθωτή εργασία.

Στις διατάξεις του υπάγονται το τακτικό προσωπικό και οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) σε όλο τον δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ, τεύχος Α’, αρ. φύλλου 127/13.7.2016) περιλαμβάνει επτά άρθρα – φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλουκαι συνυπογράφουν ο υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κκ. Παναγιώτης Κουρουμπλής και Χριστόφορος Βερναρδάκης.

Ορίζεται ότι αποδεδειγμένη προϋπηρεσία εκτός Δημοσίου, η οποία έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική ένταξη υπαλλήλων, μετά τη μονιμοποίησή τους, μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό. Μετά την ένταξη, ο επιπλέον χρόνος της προϋπηρεσίας συνυπολογίζεται ως πλεονάζων στον βαθμό που εντάσσεται ο υπάλληλος.

Επίσης, στους υπαλλήλους που κατέχουν ήδη κατά τη δημοσίευση του ΠΔ τον καταληκτικό βαθμό της κατηγορίας τους, η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται συνυπολογίζεται ως πλεονάζων χρόνος στον βαθμό αυτό.

Η προϋπηρεσία εκτός Δημοσίου, η οποία αναγνωρίζεται, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά έτη για εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας που αφορά εργασιακή σχέση μερικής απασχόλησης, ο αναγνωριζόμενος χρόνος προϋπηρεσίας μειώνεται αντιστοίχως.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το Προεδρικό Διάταγμα

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner