Δήμος Αγ. Παρασκευής: Ενημέρωση για τους παιδικούς σταθμού

0

Στη Διοικητική Υπηρεσία των Δήμου Αγίας Παρασκευής (Λεωφ. Μεσογείων 405) και στα τηλέφωνα: 210 6391703, 210 6527254  μπορούν να απευθύνονται οι δημότες γονείς του Δήμου Αγίας Παρασκευής για όποια πληροφορία και υποστήριξη χρειάζονται προκειμένου να υποβάλουν αίτηση στην ΕΕΤΑΑ  για την συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που αφορά στη φιλοξενία παιδιών στους παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2016 – 2017.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 12/7 έως 29/7/2016, στη διεύθυνση www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων, ορίζεται η 29/7/2016 και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα. 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 12/7/2016 έως 29/7/2016 και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier).  Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 29/7/2016 και ώρα 24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Οι προσωρινοί πίνακες των επιτυχόντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ στις 17 Αυγούστου, ενώ οι τελικοί μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων στις 24 Αυγούστου.

Το Πρόγραμμα αφορά σε γονείς με συνολικό οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ έως 2 παιδιά, τις 30.000€ για 3 παιδιά, τις 33.000€ για 4 παιδιά και τις 36.000€ για 5 παιδιά και άνω.

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner