Γιάννης Στουρνάρας: Αυτό είναι το σχέδιο της ΤτΕ για capital control & κόκκινα δάνεια

0

Μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας περιέγραψε το σχέδιο που υπεβλήθη ήδη στους Θεσμούς για την περαιτέρω χαλάρωση των capital controls, ενώ έθεσε και το πλαίσιο για το ζήτημα των «κόκκινων δανείων» σημειώνοντας ότι, οι τράπεζες θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2019, να έχουν διευθετήσει δάνεια συνολικού ύψους 41 δισ. ευρώ

Το σχέδιο για τη χαλάρωση των capital controls

Τα νέα μέτρα χαλάρωσης περιλαμβάνουν:

 • Άρση της απαγόρευσης ανάληψης μετρητών όταν προέρχονται από νέες καταθέσεις σε μετρητά (νέο χρήμα).
 • Πλήρης άρση της απαγόρευσης αποπληρωμής δανείων.
 • Αύξηση του ποσοστού ανάληψης μετρητών από 10% σε 30% των ελεύθερων κεφαλαίων που προέρχονται από το εξωτερικό.
 • Δυνατότητα ανάληψης μετρητών έως 840 ευρώ ανά δύο εβδομάδες. Μέχρι σήμερα αν κάποιος δεν προχωρούσε σε ανάληψη των 420 ευρώ που είχε τη δυνατότητα ανά εβδομάδα έχανε το δικαίωμα να τα πάρει την επόμενη εβδομάδα. Τώρα αυτός ο περιορισμός -αν η πρόταση γίνει αποδεκτή από τους Θεσμούς- αίρεται.    

Ο κ. Στουρνάρας ενημερώνοντας για την πρόταση του σημείωσε ότι νέα μέτρα απελευθέρωσης από τους περιορισμούς «στοχεύουν τόσο στη διευκόλυνση της λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων, όσο και στην περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης ρευστότητας των τραπεζών, η οποία θα επηρεάσει θετικά την ψυχολογία των καταθετών, των επενδυτών και των επιχειρήσεων».

Όπως ανέφερε ο κ. Στουρνάρας στόχος είναι ακόμη η μείωση του χρόνου εκτέλεσης των εμβασμάτων στο εξωτερικό καθώς και ο περιορισμός του σχετικού κόστους που προκάλεσε η επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Επίσης ο διοικητής της ΤτΕ ανακοίνωσε πως η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, βρίσκεται σε διαδικασία τροποποίησης των αποφάσεών της που θα προβλέπουν:

 • Αύξηση στα όρια των Υποεπιτροπών των τραπεζών (έως €250χιλ/ανά πελάτη/ανά ημέρα σήμερα) καθώς και των ποσών που θα μπορούν να εκτελούνται απευθείας από τις τράπεζες χωρίς την προϋπόθεση προηγούμενης ιστορικότητας (έως €20χιλ/ανά πελάτη/ανά ημέρα σήμερα). Στόχος είναι οι επιχειρήσεις να εξυπηρετούνται το αργότερο σε χρόνο Τ+1 ώστε να μην επηρεάζεται η συναλλακτική τους εικόνα με τους συνεργάτες τους στο εξωτερικό.
 • Αύξηση των ορίων στη χρήση των καρτών στο εξωτερικό με παράλληλο άνοιγμα, μέσω internet, πολλών international sites του συνόλου σχεδόν των διαδικτυακών αγορών, γεγονός που θα διευκολύνει τις συναλλαγές τόσο των νομικών όσο και των φυσικών προσώπων με αντισυμβαλλόμενους του εξωτερικού.
 • Αύξηση των μηνιαίων ορίων τόσο των τραπεζών όσο και των Ιδρυμάτων Πληρωμών για την αποστολή εμβασμάτων έως 1.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, μετά από παρέμβαση της ΤτΕ, οι τράπεζες έχουν επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες παροχής P.O.S όχι μόνο σε εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και σε ελεύθερους επαγγελματίες, καταστήματα εστίασης κ.α., γεγονός που διευκολύνει τον καταναλωτή αλλά και προάγει την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Τέλος, σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ  ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι από τους ελέγχους που πραγματοποίησε η ΤτΕ ως προς τη συμμόρφωση των τραπεζών στις νομοθετικές διατάξεις του περιορισμού κίνησης κεφαλαίων, προέκυψε πως οι Διοικήσεις και το προσωπικό των τραπεζών επέδειξαν τη δέουσα επιμέλεια για την εναρμόνιση των λειτουργιών τους με το κανονιστικό πλαίσιο, παρά τις ποικίλες δυσχέρειες εφαρμογής του.

Η ΤτΕ ετοιμάζει τα επόμενα βήματα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αυξηθεί ο ρυθμός εξομάλυνσης όσο το δυνατόν συντομότερα. Όπως έγινε μέχρι σήμερα, οι επόμενες αλλαγές θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένες, ώστε, χωρίς να διαταραχθεί η ρευστότητα του συστήματος, να βελτιωθεί αποτελεσματικά η λειτουργία της οικονομίας, ενώ, με την περαιτέρω επικράτηση συνθηκών μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, να επέλθει η οριστική άρση των περιορισμών.

Τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια

Ο κ. Στουρνάρας αποκάλυψε ότι ο πήχης μπαίνει πολύ ψηλά για τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες όσον αφορά στη μείωση του «αποθέματος» των κόκκινων δανείων τα οποία, όπως είπε, εξακολουθούν να αυξάνουν φτάνοντας από το τέλος του πρώτου τριμήνου στο επίπεδο των 108 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 108 δισ. ευρώ, οι τράπεζες θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2019, να έχουν διευθετήσει δάνεια συνολικού ύψους 41 δισ. ευρώ. Χαρακτηριστικό είναι το σχετικό απόσπασμα της ομιλίας του:

«Σε επίπεδο τεσσάρων συστημικών τραπεζών προβλέπεται ότι το 2019 τα ΜΕΑ (μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα) θα πρέπει να έχουν μειωθεί κατά 40% ή 41 δισεκ. ευρώ. Η μείωση αυτή αναμένεται ότι θα προκύψει:

Πρώτον, από την ανάκαμψη της οικονομίας, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα, και τη συνεπακόλουθη επιστροφή σε κερδοφορία σημαντικού μέρους των επιχειρήσεων και, δεύτερον, από την επιτυχή ρύθμιση/αναδιάρθρωση οφειλών που θα καταστήσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πάλι ενήμερα. Σε μικρό ποσοστό (της τάξης του 5%) προβλέπεται πώληση δανείων, ενώ η ρευστοποίηση εξασφαλίσεων δεν προβλέπεται μεγαλύτερη του 7% στο σύνολο των ΜΕΑ» (το 7% μεταφράζεται σε περίπου 7-8 δισ. ευρώ).

Οι βασικές προτεραιότητες που προωθεί  η ΤτΕ κατά την αξιολόγηση και έγκριση των στρατηγικών που υποβάλουν οι τράπεζες για τη μείωση των ΜΕΑ είναι:

 1. Η αποφυγή βραχυπρόθεσμων λύσεων ρύθμισης οφειλών και η παροχή μακροπρόθεσμα βιώσιμων λύσεων ή λύσεων οριστικής διευθέτησης.
 2. Η συντονισμένη αντιμετώπιση κοινών πιστούχων με καθυστερούμενες οφειλές σε περισσότερες τράπεζες.
 3. Η αναδιάρθρωση των υπερχρεωμένων βιώσιμων επιχειρήσεων με νέο επιχειρηματικό σχεδιασμό και, αν χρειαστεί, νέα διοίκηση παράλληλα με την αναδιάρθρωση του δανείου.
 4. Η ενεργητική αξιοποίηση του υπάρχοντος επιπέδου προβλέψεων και εξασφαλίσεων για την οριστική ελάφρυνση του ισολογισμού των τραπεζών από προβληματικά στοιχεία.
 5. Η ανάπτυξη εντός των τραπεζών νέων μεθόδων οργάνωσης και διαδικασιών, για την αντικειμενική και διαφανή επιλογή λύσεων ρύθμισης οφειλών. 
Share.

Comments are closed.