Σχετικά με τον ενιαίο χαρακτήρα της Προσχολικής Εκπαίδευσης νηπιαγωγείων και βρεφονηπιακών σταθμών

0

Η Ομάδα Νηπιαγωγών – Δικαίωμα στην Εκπαίδευση έδωσε στην δημοσιότητα ανακοίνωση με την οποία καταγράφει τις απόψεις της σχετικά με τον ενιαίο χαρακτήρα της Προσχολικής Εκπαίδευσης νηπιαγωγείων και βρεφονηπιακών σταθμών.

Η ανακοίνωση της Ομάδας Νηπιαγωγών – Δικαίωμα στην Εκπαίδευση
«Έντονος είναι ο προβληματισμός μας για το πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο Παιδείας μια ενοποίηση και ενιαιοποίηση της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, των δομών φροντίδας και αγωγής ( βρεφικοί – παιδικοί σταθμοί) με τις δομές εκπαίδευσης ( νηπιαγωγεία), που « ψιθυρίζεται» το τελευταίο διάστημα,  μετά από  πίεση συγκεκριμένης συνδικαλιστικής επαγγελματικής ομάδας βρεφονηπιοκόμων.
Θυμίζουμε λοιπόν ότι :Το διακριτό σύστημα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης με βάση την ηλικία, όπως ισχύει στην Ελλάδα είναι και το πλέον διαδομένο στις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης.
Αντίθετα το ενιαίο σύστημα εφαρμόζεται στις σκανδιναβικές χώρες στις οποίες το συνολικό εκπαιδευτικό σύστημα και το κοινωνικοπολιτιστικό είναι τελείως διαφορετικά από το ελληνικό.
Η ηλικία 0έως 3 είναι κυρίως και πρωτίστως ηλικία φροντίδας και αγωγής και όχι ηλικία συστηματικής εκπαίδευσης. Υπάρχουν έτσι διαφορές στην οργάνωση , την προσφορά, τους στόχους, τις απαιτήσεις από το εκπαιδευτικό προσωπικό και  την εκπαίδευση τους.
Τονίζουμε ότι σε ένα δημόσιο ελληνικό νηπιαγωγείο μπορεί να εργαστεί ένας εκπαιδευτικός τετραετούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και αυτό είναι η κατώτερη εκπαίδευση που μπορεί να έχει. Τι σημαίνει αυτό; Ότι στα νηπιαγωγεία της χώρας μας, δουλεύουν νηπιαγωγοί τουλάχιστόν με πτυχίο πανεπιστημίου και μεγάλο ποσοστό με επιπλέον μεταπτυχιακό και διδακτορικό. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι έχουμε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο έχει σπουδές προσανατολισμένες στην εκπαίδευση των παιδιών και όχι στην αγωγή και τη φροντίδα. Ο διορισμός κατά συνέπεια βρεφονηπιοκόμων σε θέσεις νηπιαγωγών, οδηγεί σε υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο, φτάνοντας το επίπεδο εκπαίδευσης  της δεκαετίας του 1980, λίγο πριν ιδρυθούν τα πανεπιστημιακά τμήματα.
Διεθνείς έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί υποστηρίζουν ότι υψηλή ποιότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα εξασφαλίζεται με την πρόσληψη ατόμων που έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση. Συγκεκριμένα το τοποθετούν νούμερο ένα παράγοντα για μια καλύτερη εκπαίδευση για τα παιδιά αυτής της ηλικίας και μετά ακολουθεί η αναλογία παιδιών και εκπαιδευτικού, οι επιχορηγήσεις, το αναλυτικό πρόγραμμα, η έμφαση στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη ( και αυτό το βάζουν ως επιμέρους στοιχείο γιατί υποστηρίζουν ότι οι μέχρι τώρα δάσκαλοι με την ελλιπή εκπαίδευση δεν μπορούσαν να προσδώσουν στα παιδιά αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι  καθώς έμεναν στην ανάπτυξη του γνωστικού που καθοριζόταν μέσα από κάποια βιβλία, φωτοτυπίες και έτοιμο υλικό.  α Οι συνέπειες των παραπάνω ήταν να υπάρχει  στις χώρες αυτές μεγάλο ποσοστό σχολικής αποτυχίας στις μετέπειτα τάξεις του δημοτικού και του γυμνασίου, μειωμένη ικανότητα των παιδιών για επίλυση διαφορών και μειωμένη ικανότητα εποικοδομητικής αλληλεπίδρασης των παιδιών μεταξύ τους με ταυτόχρονη αύξηση των ποσοστών βίαιης συμπεριφοράς, του λεγόμενου δηλ σχολικού εκφοβισμού. Μια άλλη διαπίστωση από τις έρευνες ήταν ότι υπήρξε σταδιακή αύξηση της σχολικής διαρροής. Πολλά παιδιά αποφάσιζαν να σταματήσουν το σχολείο καθώς δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα των μετέπειτα βαθμίδων της προσχολικής.
Σε μια εποχή λοιπόν, που οι περισσότερες χώρες παλεύουν για την αύξηση των προσόντων των εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις μετέπειτα αρνητικές συνέπειες προσφέροντας στα παιδιά αυτής της ηλικίας υψηλής ποιότητας εκπαίδευση , στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής παράδοξο.. υπάρχουν διάλογοι να υποβαθμιστεί ο ρόλος του νηπιαγωγείου.. μέσα από τη  ενοποίηση των δομών φροντίδας και αγωγής( βρεφονηπιακοί σταθμοί) και των δομών εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία)
Η ομάδα νηπιαγωγών χαιρετίζει την πρωτοβουλία που πήρε το πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου με σχετικό ψήφισμα και καλεί την Πανεπιστημιακή κοινότητα να υπερασπιστεί την Προσχολική Εκπαίδευση παίρνοντας θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Διεκδικούμε :

  • δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση
  • Ενιαία δεκατετράχρονη εκπαίδευση
  • Αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών
  • Θεσμοθέτηση των προγραμμάτων μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
  • Μείωση της αναλογίας εκπαιδευτικού παιδιών σε 1: 15

Σε μια εποχή όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς εμάς για εμάς, είναι επιτακτική ανάγκη να διεκδικήσουμε και εμείς με τη συμμετοχή μας. Διεκδικούμε την ισότιμη ενσωμάτωση της προσχολικής εκπαίδευσης στον ενιαίο σχεδιασμό της εκπαίδευσης.
Στις αποσπασματικές αποφάσεις και τον ανύπαρκτο διάλογο, που αφαιρεί κάθε προοπτική εξέλιξης του κλάδου μας, απαντάμε με δράση , άποψη  προτάσεις, και αγώνα.
Δράση λοιπόν μέσα από τη συμμετοχή …τη δική σας συμμετοχή …
Να συμπεριλαμβανόμαστε σε αυτούς που θα αποφασίσουν για εμάς!!!
Για την Ομάδα Νηπιαγωγών – Βέτα Κορωναίου 6974341868 – Κατσαρή Γεωργία 6944770517»

Share.

Comments are closed.