Η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στο δημοτικό σχολείο (Εγκύκλιος & έγγραφα)

0

Η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας εισάγεται από την Ε΄ Δημοτικού, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, αλλά διευρύνεται πλέον στα 4/θέσια Δημοτικά σχολεία. Η δεύτερη ξένη γλώσσα στην Ε΄ και την ΣΤ΄ τάξη μπορεί να είναι είτε η Γαλλική είτε η Γερμανική και εξαρτάται τόσο από τον αριθμό των μαθητών που θα επιλέξουν τη μια ή την άλλη γλώσσα όσο και από τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής.

Έτσι η δήλωση επιλογής γλώσσας που θα κληθούν να υποβάλλουν οι γονείς για τα παιδιά τους θα δώσει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Παιδείας να προγραμματίσει έγκαιρα τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και να ανταποκριθεί όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται στην επιλογή σας.

Η Επιτροπή Ξένων Γλωσσών του ΙΕΠ σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, σκοπεύει να βρίσκεται κοντά στους μαθητές της ξένης γλώσσας και τους γονείς τους επειδή πιστεύει πως η αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο θα ενισχύσει την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής συνείδησης των μαθητών, θα τους βοηθήσει να αποδέχονται ευκολότερα τη διαφορετικότητα και θα συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτών μιας ανοικτής, πολύγλωσσης, πολιτισμικής και δημοκρατικής κοινωνίας.

Η εγκύκλιος για τη δεύτερη ξένη γλώσσα σε μορφή pdf

Η ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Η υπεύθυνη δήλωση για τη δεύτερη γλώσσα σε μορφή xls

Share.

Comments are closed.