Αυτό θα είναι το κόστος σε μισθωτούς και συνταξιούχους λόγω της αύξησης της παρακράτησης

0

Αύξηση της μηνιαίας παρακράτησης για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους φέρνει η μείωση στο αφορολόγητο και οι αλλαγές στην έκτακτη εισφορά. Οι κρατήσεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ και ξεκινούν από τις μισθοδοσίες του Μαΐου. 

Η εγκύκλιος είναι η ΠΟΛ 1064/2016, της οποία επισυνάπτουμε, σχετικά με τις μεταβολές ως προς τον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου και της παρακρατηθείσας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 και του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

Οι αλλαγές στη φορολογία επιφέρουν τις ακόλουθες μεταβολές:

Μισθός ως 614 ευρώ – Καμία μεταβολή

Μισθός από 621 ως 1.200 ευρώ – Αύξηση φόρου από 0,99 ως 14,07 ευρώ

Μισθός από 1.300 ως 2.000 ευρώ – Αύξηση φόρου από 1,69 ως 19,42 ευρώ

Μισθός από 2.071 ως 3.000 ευρώ – Μείωση φόρου από 4,22 ως 22,44 ευρώ

Για όσους έχουν ένα παιδί και μισθό από 621 ως 1.928 ευρώ η επιβάρυνση θα είναι από 2,11 ως 15,90 ευρώ.

Για μισθωτούς με δύο παιδιά και εισόδημα από 642 ως 1.928 ευρώ θα υπάρξει αύξηση του φόρου από 0,14 ως και 12,38 ευρώ.

Για μισθωτούς με τρία παιδιά η μηνιαία επιβάρυνση αφορά όσους έχουν μισθό από 1.285 ως 1.785 ευρώ το μήνα, για μισθό από 928 ως 1.214 και από 1.857 ως 3.124 ευρώ το μήνα θα υπάρξει ελάφρυνση του φόρου.

Για έναν συνταξιούχο με σύνταξη 750 το μήνα, η απώλεια θα είναι 6,57 ευρώ το μήνα λόγω της αυξημένης παρακράτησης.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο του Υπουργείου για τις παρακρατήσεις

Share.

Comments are closed.