Αποστολόπουλος Σωτήρης: Η Εκτίμηση της Ποιότητας Ζωής Ασθενών μετά από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ποιότητα ζωής των ασθενών που υπέστησαν Α.Ε.Ε. παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού τόσο οι ίδιοι όσο και το οικογενειακό τους περιβάλλον βιώνουν την πολυπλοκότητα του προβλήματος.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός μας ήταν η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών που υπέστησαν Α.Ε.Ε. με την αποτύπωση των τομέων της ποιότητας ζωής που βλάπτονται περισσότερο. Συσχετίστηκαν ο ισχαιμικός και ο αιμορραγικός τύπος και ερευνήθηκε αν υπάρχει διαφορά στην ποιότητα ζωής των ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας απ’ αυτούς που ήταν μόνο εξωτερικοί ασθενείς.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜEΘΟΔΟΙ: Η έρευνα διεξήχθη στο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας «Διάπλαση» Καλαμάτας από τον Νοέμβριο 2014 έως τον Μάρτιο 2015. Χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια: SF-36 και SS-QOL. Το δείγμα αποτέλεσαν 80 ασθενείς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η έρευνα έδειξε ότι η εμφάνιση του Α.Ε.Ε. επηρεάζει τους διάφορους τομείς της φυσικής και ψυχικής κατάστασης της υγείας των ασθενών. Οι ασθενείς που είχαν προσβληθεί από ισχαιμικό Α.Ε.Ε. ήταν αυτοί οι οποίοι είδαν τη μεγαλύτερη χειροτέρευση στην κατάσταση της υγείας τους. Διαπιστώθηκε, ακόμη, ότι όσοι ασθενείς δεν είχαν καθόλου εσωτερική νοσηλεία χειροτέρευσε η κατάσταση της υγείας τους σε αντίθεση με αυτούς που είχε προηγηθεί και εσωτερική νοσηλεία σε Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η έρευνα έδειξε ότι οι άντρες προσβάλλονται συχνότερα από Α.Ε.Ε. έναντι των γυ­ναικών και ότι η εμφάνιση του Α.Ε.Ε. συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επιδείνωση των βασικών σωματικών, συναισθηματικών και ψυχολογικών λειτουργιών. Το ισχαιμικό Α.Ε.Ε. είναι εκείνο που επιφέρει μεγαλύτερη επιδείνωση της ποιότητας ζωής και ότι η επιδείνωση συσχετίζεται πιο πολύ με την ενέργεια και την κοινωνική ζωή των ασθενών.

Ολόκληρο το άρθρο μπορείτε να το αναζητήσετε από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ή τον ίδιο το συγγραφέα.

Μπράβο Σωτήρη!!!

Share.

Comments are closed.