Απερρίφθη η προσφυγή κατά της ιδιωτικοποίησης ΟΛΠ και ΟΛΘ

0

Απέρριψε την προσφυγή φορέων του Πειραιά κατά της αποκρατικοποίησης των ΟΛΠ και ΟΛΘ το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η προσφυγή είχε ως κύριο αντικείμενο εκδίκασης την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής που έφερνε την κυριότητα των δύο μεγαλύτερων λιμανιών της χώρας στην κυριότητα του ΤΑΙΠΕΔ.

Όπως αναφέρεται στην ετήσια απολογιστική έκθεση του ΤΑΙΠΕΔ, στις 21 Δεκεμβρίου 2015, έλαβε χώρα η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. για την διάθεση ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Προσφορά υπέβαλε η εταιρεία Cosco Group (Hong Kong) Limited. Η οικονομική προσφορά αποσφραγίστηκε στις 12 Ιανουαρίου 2016, οπότε και ζητήθηκε από το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ η υποβολή βελτιωτικής προσφοράς. Η βελτιωτική προσφορά της Cosco Group (Hong Kong) Limited η οποία υπεβλήθη στο ΤΑΙΠΕΔ στις 20 Ιανουαρίου 2016, προβλέπει τίμημα 22 ευρώ/μετοχή, ήτοι 368,5 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία της συμφωνίας εκτιμάται σε 1,5 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά των 368,5 εκατ.ευρώ, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους €350 εκατ. την επόμενη δεκαετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ), αναμενόμενου συνολικού ύψους της τάξης των 410 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με τον Oργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την τροποποίηση της δομής του διαγωνισμού για την απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Σε πρώτη φάση θα διατεθεί το 51% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο 16% ο πλειοδότης του διαγωνισμού θα το αποκτήσει σε πέντε χρόνια, εφόσον ολοκληρώσει τις απαιτούμενες επενδύσεις. Οι τροποποιημένοι όροι γνωστοποιήθηκαν σε όλους τους επενδυτές που βρίσκονται στη Β’ φάση του διαγωνισμού. Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, οι δεσμευτικές προσφορές αναμένονται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016.

Share.

Comments are closed.