Σφαλιάρα από το ΣτΕ στον Σκουρλέτη για τις Σκουριές

0

 Κανονικά θα λειτουργούν και πάλι τα μεταλλεία Χρυσού στη Χαλκιδική, καθώς η ολομέλεια του ΣτΕ ακύρωσε την απόφαση Σκουρλέτη για αναστολή λειτουργίας της, δικαιώνοντας την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε..

Σε δύο διασκέψεις κεκλεισμένων των θυρών της η ολομέλεια του ΣτΕ – υπό την προεδρία του Νικόλαου Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ηλία Μάζο – ακύρωσε κατά πλειοψηφία την απόφαση του πρώην  υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκουρλέτη, (ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/854/2015) και το έγγραφο 12237/20.8.2015 της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, που ανακαλούσε την λειτουργία των επίμαχων μεταλλείων.

Υπενθυμίζεται ότι – εν μέσω έντονων αντιδράσεων εργαζομένων και εταιρείας – ο κ. Σκουρλέτης είχε ανακαλέσει τη λειτουργία των μεταλλείων με την αιτιολογία ότι παραβιάστηκε ο όρος σύμβασης που προέβλεπε ότι οι δοκιμές των κοιτασμάτων της Ολυμπιάδας και των Σκουριών έπρεπε να γίνουν στο έδαφος της Χαλκιδικής και όχι στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Outotec στην Φινλανδία.

Οι σύμβουλοι  επικρατείας έκαναν δεκτές τις σχετικές προσφυγές κατά της απόφασης του κ. Σκουρλέτη, δεσμευόμενοι ουσιαστικά από την υπ’ αριθμ. 3191/2015 απόφαση του Ε΄  Τμήματος του ΣτΕ, η οποία δημοσιεύθηκε στα τέλη του περασμένου Αυγούστου και αποτέλεσε επί της ουσίας την βάση της απόφασης που ελήφθη  κατά τις δύο διασκέψεις   της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας του Ε΄ Τμήματος, μεταξύ των άλλων, ανέφεραν ότι  η αιτιολογία ότι «δεν έχει εκτελεστεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική κλίμακα επί τόπου του έργου είναι αφ’ ενός μεν αόριστη, καθ’ όσον δεν εξειδικεύει ποια συγκεκριμένη πλημμέλεια αποδίδει στο πρόγραμμα δοκιμών που έχει εκτελέσει η αιτούσα (κλίμακα δοκιμών, τόπος, χρησιμοποιηθέντα πετρώματα), αφ’ ετέρου δε και πλημμελής διότι δεν αιτιολογεί τον λόγο για τον οποίο απορρίπτει ως μη αξιόπιστα τα παραχθέντα πορίσματα των δοκιμών, από τα οποία προκύπτει η εφαρμοσιμότητα της μεταλλουργικής μεθόδου και στο συγκεκριμένο μίγμα τροφοδοσίας (χαλκοπυρίτη-αρσενοπυρίτη-σιδηροπυρίτη) και η καλή προσαρμογή του σε βιομηχανικό επίπεδο, προς διακρίβωση των οποίων είχε εξ άλλου τεθεί ο όρος από την διοίκηση».

H σχετική απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, η οποία ελήφθη κατά τις δύο διασκέψεις, αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στον μήνα.

Υπενθυμίζεται, ότι το πρώτο πενθήμερο του περασμένου Οκτωβρίου, το Τμήμα Αναστολών του ΣτΕ (σε σχηματισμό Ολομέλειας) με την υπ’ αριθμ. 299/2015 απόφασή του είχε αναστείλει προσωρινά την απόφαση του κ. Σκουρλέτη.

Το Τμήμα Αναστολών του ΣτΕ για λόγους δημοσίου συμφέροντος είχε κάνει τότε δεκτή την αίτηση των εργαζομένων στα μεταλλεία και είχε απορρίψει την αίτηση αναστολής της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός».

Share.

Comments are closed.