Μόνο στην Ελλάδα: απολυμένος για πλαστογραφία που ζητά επαναπρόσληψη!

0

Απίστευτο κι όμως αληθινό! Αποπέμφθηκε από το Δημόσιο λόγω πλαστού πιστοποιητικού σπουδών και με επιστολή του στον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης παραδέχεται την πλαστογραφία και ζητά την επαναπρόσληψή του γιατί -όπως υποστηρίζει- το απολυτήριο λυκείου δεν είναι απαραίτητο για την ειδικότητα του… οδηγού.

Κι όμως, ο 60χρονος Ε.Σ. απέστειλε επιστολή-καταγγελία στον Λ. Ρακιντζή ζητώντας τη βοήθεια του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για να αποκατασταθεί η αδικία της… απόλυσής του.

Όπως περιγράφει στην επιστολή, το 2004 συμμετείχε σε διαγωνισμό δήμου της Αττικής ο οποίος ζητούσε 22 οδηγούς λεωφορείων και όπου εκτός της εμπειρίας απαιτούνταν και απολυτήριο λυκείου. «Επειδή εγώ δεν κατείχα τέτοιον τίτλο και λόγω του ότι θεώρησα άδικο, για μια τέτοια θέση ευθύνης, οδηγός λεωφορείων γαρ, όπου η ίδια η θέση απαιτούσε αυξημένα προσόντα που αφορούσαν αυτήν την ίδια την οδήγηση, με μεταφορά ανθρώπων και όχι αντικειμένων και θα έπρεπε κατ’ εμέ σαν πρώτο και κύριο προσόν να είναι η εμπειρία και όχι ένας τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εγώ διέθετα αυξημένη εμπειρία, αλλά και γνωρίζοντας επίσης ότι η άιτησή μου δεν θα ήταν ανάμεσα στους επιτυχόντες λόγω μη ύπαρξης αυτού του τίτλου, θεώρησα ότι έπρεπε να προβάλω κατά κάποιο τρόπο, αυτήν μου την αντίρρηση… κατέθεσα μία φωτοτυπία ενός παραποιημένου τίτλου που όμως ούτε πρωτότυπος ήταν ούτε και επικυρωμένος, βέβαιος ότι θα τεθώ εκτός διαδικασίας…» αναφέρει σε μακροσκελέστατη πρόταση της επιστολής.

Ζητά και τα ρέστα!

Ύστερα από δύο χρόνια τον ειδοποιούν ότι «πέρασε» στον διαγωνισμό και τον καλούν να αναλάβει υπηρεσία. «Αποδέχτηκα τον διορισμό, έχοντας ξεχάσει, αφού είχαν περάσει ήδη δύο έτη, την ύπαρξη του παραποιημένου και μη επικυρωμένου δικαιολογητικού που ούτως ή άλλως δεν θα έπρεπε να είχε ληφθεί υπόψη» αναφέρει ο Ε.Σ. ρίχνοντας ούτε λίγο ούτε πολύ την ευθύνη στις υπηρεσίες για την αποδοχή του πλαστού εγγράφου. Κατηγορεί δε τις υπηρεσίες ότι έπειτα από καιρό πραγματοποίησαν έλεγχο στη σχολική μονάδα από την οποία δήλωσε ότι αποφοίτησε. «…εάν είχε τεθεί η αίτησή μου εκτός διαδικασίας» αναφέρει στο σκεπτικό του ο πρώην δημοτικός υπάλληλος, «όπως έπρεπε να είχε γίνει, αφού το συγκεκριμένο έγγραφο δεν ήταν επικυρωμένο, δεν θα υφίστατο το αδίκημα της πλαστογραφίας που στο μεταξύ και εάν υφίστατο, θα είχε παραγραφεί λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού ορίου».

Share.

Comments are closed.