Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης –Ολόκληρη η εγκύκλιος

0

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή όλα τα Ταμεία του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, αυξάνονται σταδιακά έως την 1.1.2022 σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2 της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου Ε3, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και διαμορφώνονται σε έτη και μήνες ως εξής :

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο

Share.

Comments are closed.