Υπουργείο Παιδείας: Ισοδύναμο το Σύμφωνο Συμβίωσης με το πιστοποιητικό γάμου

0

Το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο του κάνει γνωστό ότι με νόμο έχει αναγνωριστεί το σύμφωνο συμβίωσης για την επιπλέον μοριοδότηση των μεταθέσεων και των τοποθετήσεων μονίμων εκπαιδευτικών. Το Υπουργείο κάνει γνωστό ότι το σύμφωνο συμβίωσης για την μοριοδότηση έχει την θέση του πιστοποιητικού γάμου

Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται προφανές ότι η μοριοδότηση θα πρέπει να ισχύει και για την περίπτωση των διαδικασιών τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους και ως εκ τούτου το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται για τις εν λόγω διαδικασίες όπως το πιστοποιητικό γάμου.

Το υπουργείο Παιδείας στην εγκύκλιο του αναφέρει επίσης ότι προκειμένου να ληφθεί υπόψη το σύμφωνο συμβίωσης για τις διαδικασίες των τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που περιγράφεται περί σύστασης και ισχύος του εν λόγω εγγράφου πριν τη δημοσίευση των σχετικών προσλήψεων αναπληρωτών, ήτοι πριν την ανάρτηση των σχετικών πινάκων με τα ονόματα των προσληφθέντων εκπαιδευτικών στο διαδίκτυο.

Οι διατάξεις του νόμου αναφέρουν «Η συμφωνία δύο ενήλικων ετερόφυλων προσώπων με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στον ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου».

Share.

Comments are closed.