Σε ένα λογαριασμό όλα τα διαθέσιμα του Δημοσίου

0

Τη δημιουργία ενός «Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου» (ΕΛΘ) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, στον οποίο θα περάσουν όλα τα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης και ο οποίος θα «ελέγχεται» από τον εκάστοτε υπουργό Οικονομικών, προχωράει η κυβέρνηση μέσω του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα μέτρα.

Mε διάταξη προσθήκη στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι σε έναν ενιαίο λογαριασμό που θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα βρίσκεται  υπό την εποπτεία του υπουργού Οικονομικών θα μεταφερθούν τα ταμειακά διαθέσιμα όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, δηλαδή ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών του δημοσίου. Ο “Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου” θα συσταθεί ως τις 31 Δεκεμβρίου, και μέσω αυτού ο υπουργός Οικονομικών, θα παρακολουθεί και θα προγραμματίζει με ενιαίο τρόπο τις ταμειακές ροές από και προς αυτόν, θα προσδιορίζει το ύψος των διαθεσίμων και τις ανάγκες δανεισμού, και θα διαχειρίζεται τα διαθέσιμα προς τοποθέτηση πλεονάσματα.

Επίσης, με απόφαση του υπουργού θα γίνει το ίδιο και για φορείς της γενικής κυβέρνησης που θα ορίσει ο ίδιος. Μάλιστα, ο υπουργός θα αποφασίζει και για το εάν χρειάζεται κάποιος φορέας να ανοίξει νέο τραπεζικό λογαριασμό ή όχι.

Share.

Comments are closed.