Υποχρεωτικές μετακινήσεις υπαλλήλων με συγχωνεύσεις και καταργήσεις ειδικοτήτων

0

Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προσπαθεί να καλύψει τα κενά που παρατηρούνται σε θέσεις-κλειδιά στο Δημόσιο με υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού.

Έτσι με βασικό εργαλείο του το Ηλεκτρονικό Μητρώο Υπαλλήλων, που θα ενταχθεί στο πρώτο νομοσχέδιο του υπουργείου, θα πραγματοποιηθούν οι υποχρεωτικές μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, η κινητικότητα αναμένεται να λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά στο Δημόσιο. Θα προβλέπεται η προκήρυξη των κενών θέσεων δύο ή τρεις φορές τον χρόνο με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών και κάλυψή τους σε εθελοντική βάση από υπαλλήλους των ίδιων ειδικοτήτων που πλεονάζουν στις υπηρεσίες που εργάζονται. Εάν δεν συμπληρωθούν τα κενά με υπαλλήλους από την πρώτη φάση των εθελοντικών μετακινήσεων, τότε θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές μετατάξεις. Σύμφωνα με το «Έθνος της Κυριακής», ο μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας θα εφαρμοστεί σε επτά βήματα, που είναι τα ακόλουθα:

Ολοκλήρωση οργανογραμμάτων και περιγραμμάτων θέσεων εργασίας σε όλο το Δημόσιο

Θα γίνει σε όλα τα υπουργεία και τους φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, μεταξύ των οποίων και στους δήμους, προκειμένου να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα ξεκινήσει ο μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας για την κάλυψη όλων των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό.  Τα νέα οργανογράμματα θα προβλέπουν μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στην περιφερειακή διοίκηση, με μεταφορά και του απαραίτητου προσωπικού, αρμοδιοτήτων που αφορούν την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα υπουργεία θα διατηρήσουν κυρίως τον επιτελικό τους ρόλο, ενώ υπηρεσίες «πρώτης γραμμής» για την εξυπηρέτηση των πολιτών θα μεταφερθούν στις αποκεντρωμένες κρατικές διοικήσεις, στις περιφέρειες και στους δήμους. 

Συγχώνευση και κατάργηση κλάδων και ειδικοτήτων

Με προφανή στόχο να διευκολυνθεί η εσωτερική κινητικότητα των υπαλλήλων, μετά τη θεσμοθέτηση του «κρατικού» υπαλλήλου που διευκολύνει τις μετακινήσεις σε όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα, αναμένεται να γίνουν συγχωνεύσεις και καταργήσεις κλάδων και ειδικοτήτων. 

Μητρώο Υπαλλήλων με βάση τα προσόντα και το καθηκοντολόγιο

Στο μητρώο θα καταγράφονται τα προσόντα, η ειδικότητα και τα καθήκοντα του υπαλλήλου στη θέση που υπηρετεί με στόχο να «κουμπώνει» στα νέα οργανογράμματα με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών αλλά και να έχει τη δυνατότητα να καλύψει μία κενή θέση που θα δημιουργηθεί στο Δημόσιο με βάση την πείρα και τα προσόντα του και να μην αποτελεί «λύση ανάγκης» που πιθανά να χρειάζεται επανεκπαίδευση. Στο Διαδίκτυο θα υπάρχει εφαρμογή που θα παρουσιάζει την «ακτινογραφία» του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο με τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα ανά ειδικότητα, βάσει των οργανογραμμάτων που θα έχουν συμφωνηθεί

Εσωτερική προκήρυξη των κενών θέσεων για την κάλυψη των αναγκών σε εθελοντική βάση 

Δύο με τρεις φορές τον χρόνο, στη λογική της εσωτερικής αγοράς εργασίας, θα δημοσιεύεται διαγωνισμός όπου οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιλέγουν 3-5 κενές θέσεις και θα μοριοδοτούνται από το ΑΣΕΠ με βάση αντικειμενικά κριτήρια (πτυχία, προϋπηρεσία, οικογενειακή κατάσταση κ.ά.).

Υποχρεωτική μετακίνηση

Εάν δεν καλυφθούν οι θέσεις, γίνεται υποχρεωτική μετακίνηση προσωπικού κυρίως για θέσεις άμεσης ανάγκης, όπως για παράδειγμα στην Υγεία και την Παιδεία, από φορείς που υπάρχουν πλεονάσματα προσωπικού της ίδιας ειδικότητας.

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner