Εθελοντικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών για να λειτουργήσουν στα σχολεία στην Πελοπόννησο

0

Λόγω της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης από την έλλειψη διδακτικού προσωπικού και ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους, ο Αν. Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου  Δ. Σίδερης ζητά με έγγραφό του από τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  να μεριμνήσουν  για τη στοιχειώδη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων της δικαιοδοσίας σας, με το υπάρχον προσωπικό και μέχρι την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Σε περίπτωση που υπάρχουν κλειστές σχολικές μονάδες ή σχολικές μονάδες με αριθμό μαθητών που δεν καλύπτει η αναλογία του υπηρετούντος προσωπικού, προτείνουμε να προβείτε σε προσωρινές μετακινήσεις διδακτικού προσωπικού, από όμορες σχολικές, με την παρακάτω διαδικασία :

  1. Θα αναζητηθεί από τις όμορες σχολικές μονάδες η εθελοντική μετακίνηση εκπαιδευτικών για την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας.
  2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικού, θα μετακινηθεί ο τελευταίος τοποθετηθείς.
  3. Στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία και στις σχολικές μονάδες κάτω του εξαθεσίου, μπορούν να εξοικονομηθούν αρκετές ώρες από τη συνδιδασκαλία τάξεων (όπου το επιτρέπει ο αριθμός μαθητών) στην αισθητική αγωγή και στην ευέλικτη ζώνη.

Σύμφωνα με το έγγραφο του Περιφερειακού Διευθυντή:

α. Οι σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν το διάστημα αυτό και μέχρι την τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και την πλήρη στελέχωσή τους (με δασκάλους και ειδικότητες), με τις δυνατότητες του ωραρίου του υπηρετούντος προσωπικού. Σε περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί, θα υπάρχουν πρόωρες αποχωρήσεις μαθητών, με έγκαιρη ενημέρωση των γονέων.

β. Για τη στοιχειώδη λειτουργία των σχολικών μονάδων της δικαιοδοσίας σας, το προσωπικό θα αντληθεί κατά προτεραιότητα από τις λειτουργικές υπεραριθμίες και εφόσον αυτές εξαντληθούν, θα προκύψει από την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ολοήμερων τμημάτων, των σχολικών μονάδων που έχουν κενά, μετά από έγκριση της Περιφέρειας.

γ. Ο αριθμός των μαθητών ανά εκπαιδευτικό τάξης ή τμήματος, δεν πρέπει να ξεπερνά τους 27.

δ.  προσωρινές μετακινήσεις του διδακτικού προσωπικού, να γίνουν με αποφάσεις των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης, λόγω του μικρού διαστήματος που θα απαιτηθεί και όχι με αποφάσεις των ΠΥΣΠΕ.

ε. Παρακαλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης να συνεργαστούν αρμονικά με τους Σχολικούς Συμβούλους, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όπως αυτό περιγράφεται στο ανωτέρω πλαίσιο.

Παρακαλούνται οι Σχολικοί Σύμβουλοι επίσης, να συνεργαστούν αρμονικά με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, για την ομαλή τους λειτουργία, τη βέλτιστη αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού και την αρτιότερη ανάπτυξη των ωρολογίων προγραμμάτων.

στ. Οι σχολικές μονάδες με την έναρξη των μαθημάτων θα συμπληρώσουν ωρολόγια προγράμματα με την υπάρχουσα σύνθεση, τροποποιώντας τα αντίστοιχα με κάθε μεταβολή.

ζ. Κλείνοντας, θεωρούμε αυτονόητο ότι όλη η διαδικασία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του εφικτού, γι αυτό ζητάμε τη συνεργασία και την κατανόηση όλων των εμπλεκομένων.

η. Ό,τι δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο πλαίσιο και δεν επιλυθεί από τη συνεργασία των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης με τους οικείους Σχολικούς Συμβούλους, θα αντιμετωπίζεται σε συνεργασία με την υπηρεσία μας.

Τώρα που φαίνεται ότι «o βασιλιάς είναι γυμνός», τι έχετε να πείτε όλοι εσείς που χυδαιολογούσατε εναντίον μας όταν γράφαμε για τις αποσπάσεις;

Βλέπετε η πραγματικότητα, φίλε Γιώργο και φίλη Μαρία κλπ, δεν κρύβεται, όσο κι αν προσπαθείτε με τραμπούκικο τρόπο να την κρύψετε.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία!

Προς επιβεβαίωση των παραπάνω δείτε το έγγραφο του Αν. Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου κ. Σίδερη

 

Share.

Comments are closed.