Πού θα αναλάβουν υπηρεσία οι εκπαιδευτικοί Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

0

Δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, λόγω του γεγονότος ότι δεν ολοκληρώθηκαν έγκαιρα οι αποσπάσεις τους, να κάνουν πράξη ανάληψης αύριο 1η Σεπτέμβρη στην οργανική τους και σε περίπτωση κωλύματος στην πλησιέστερη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους.

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταθέσεων και η α’ φάση αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία είτε στη Διεύθυνση μετάθεσης ή απόσπασης –εφόσον δύνανται να προσέλθουν σε αυτή- είτε στη Διεύθυνση οργανικής προέλευσης. Στη δεύτερη περίπτωση οι Διευθυντές εκπαίδευσης οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά τις αρμόδιες Διευθύνσεις.

Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόσπασης, θα ενεργήσουν κατά τα ανωτέρω. Για όσους εκκρεμεί η διαδικασία των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, θα αναλάβουν στην οργανική τους θέση εφόσον δύνανται να προσέλθουν σε αυτή, άλλως στην πλησιέστερη της διαμονής τους Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Την ανάληψη αυτή οι Διευθυντές εκπαίδευσης οφείλουν να αποστείλουν στην οργανική θέση των εκπαιδευτικών με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Όσοι αποσπάστηκαν σε υπηρεσίες ή φορείς του ΥΠΟΠΑΙΘ

Όσοι αποσπάστηκαν σε υπηρεσίες ή φορείς του ΥΠΟΠΑΙΘ θα αναλάβουν υπηρεσία στη θέση απόσπασης.

Τις παραπάνω διευκρινίσεις κάνει η υπηρεσιακή υπουργός Παιδείας Φρόσως Κιάου με σημερινό έγγραφο που στάλθηκε προς όλες της Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης  ΠΕ και ΔΕ, ύστερα από την προκήρυξη των εκλογών και εφόσον δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και του προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)

Δείτε την εγκύκλιο με αριθμό 135159/E2/ 31-08-2015

Share.

Comments are closed.