ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Όχι στον έμμεσο υποβιβασμό των σχολείων

0

Με την αριθμ 127046/Γ1/07-08-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού  Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετατάσσονται 85 μόνιμοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις κλάδου ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την ίδια σχέση εργασίας, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης  που κατέχουν  και με το βαθμό και το ΜΚ που επίσης κατέχουν. (ΦΕΚ 857/τ Γ /25-8-2015)

Προφανώς η  πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν έλαβε υπόψη της ότι οι θέσεις στην Εκπαίδευση είναι ενιαίες και όχι προσωποπαγείς και ότι δεν τις παίρνουν μαζί τους οι εκπαιδευτικοί όταν φεύγουν (συνταξιοδότηση, μετάθεση, μετάταξη) αλλά παραμένουν στο σχολείο ως κενές οργανικές θέσεις!

Δεν γνώριζε άραγε η πολιτική ηγεσία ότι η οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων προσδιορίζεται από τον αριθμό των οργανικών θέσεων  και αν μεταφέρουμε μια θέση στην ουσία αυτή καταργείται και  υποβιβάζεται, δια της πλαγίας οδού, το σχολείο; Κάτι τέτοιο είναι εμφανώς παράνομο γιατί η μεταβολή της οργανικότητας των σχολείων γίνεται με συγκεκριμένες διαδικασίες και συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο .

Καλούμε το υπουργείο να απαντήσει άμεσα αν:

  • Οι οργανικές αυτές θέσεις  χάνονται από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τα σχολεία στα οποία υπηρετούσαν οι μετατασσόμενοι εκπαιδευτικοί
  • Οι οργανικές αυτές θέσεις θα δοθούν ως κενές στις τοποθετήσεις από τα οικεία ΠΥΣΠΕ

Ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ οι μοναδικές απαντήσεις που δεχόμαστε είναι ότι οι οργανικές θέσεις των μετατασσόμενων εκπαιδευτικών δεν χάνονται από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και από τα σχολεία στα οποία υπηρετούσαν οι μετατασσόμενοι εκπαιδευτικοί και θα δοθούν ως κενές για να τις καταλάβουν άλλοι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων. Κάθε άλλη απάντηση θα σημαίνει συνειδητή προσπάθεια υποβάθμισης των σχολείων και θα μας βρει απέναντι.

Share.

Comments are closed.