Τι δείχνει έρευνα για τη φυγή νέων στο εξωτερικό

0

Αναξιοκρατία, διαφθορά και οικονομική κρίση είναι οι βασικοί λόγοι που οδηγούν τους ταλαντούχους νέους της χώρας να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα εξειδικευμένης πρωτογενούς έρευνας της ICAP Group.

Σημειώνεται ότι η ICAP Group, με αφορμή το πρώτο ετήσιο Human Capital Summit που διοργάνωσε, εκπόνησε πρωτογενή έρευνα σε 1.325 Έλληνες που εργάζονται σε 56 χώρες ανα την Υφήλιο, για να διερευνήσει το φαινόμενο του «Brain Drain».

Aπό τα αποτελέσματα της έρευνας, διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι ταλαντούχοι Έλληνες εξωτερικού εργάζονται στην Αγγλία σε μεγάλο εύρος ειδικοτήτων, με πρώτες και κύριες τους τομείς της Πληροφορικής, των Οικονομικών και τον Τεχνικό κλάδο. Το 73% έχουν μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό και αποτελούν προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και προσόντων.

Η έρευνα έδειξε ότι ποσοστό 47% του δείγματος είχαν ήδη εργαστεί στην Ελλάδα πριν φύγουν ενώ αποφάσισαν να φύγουν λόγω της επικρατούσας αναξιοκρατίας και διαφθοράς (ποσοστό 37%), της ανεργίας (ποσοστό 35%), της οικονομικής κρίσης (ποσοστό 33%) και των καλύτερων προοπτικών εξέλιξης (ποσοστό 33%).

Ως κύριοι παράγοντες που θα οδηγούσαν στην επιστροφή των Ελλήνων αναδεικνύονται τo κλίμα και ο τρόπος ζωής (45%), τα οικονομικά κίνητρα, ήτοι η βελτίωση των οικονομικών αποδοχών αλλά και παράλληλα η συνολική βελτίωση του οικονομικού κλίματος (76%), που συνθέτουν απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσουν το επίπεδο ζωής που απολαμβάνουν στο εξωτερικό, καθώς και οι οικογενειακοί λόγοι (30%).

Στον αντίποδα, προβληματισμό δημιουργεί ότι το 1/3 του δείγματος, δηλώνει ότι δεν προβλέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Οι νέοι επιστήμονες σε αναπτυγμένες χώρες του εξωτερικού, αποκτούν τεχνογνωσία, επαγγελματική εμπειρία και γνωριμίες που θα τους καταστήσουν χρησιμότατους στην χώρα μας. Συγκεκριμένα, ποσοστό 63% του δείγματος έφυγαν τα χρόνια μετά την κρίση – το δυναμικό υψηλού επιπέδου ελκύεται από την οικονομική ανάπτυξη και το αντίστροφο. Κλάδοι εταιρειών από τις οποίες θα μπορούσε να έρθει η τεχνογνωσία από το εξωτερικό είναι: IT, Τραπεζικός, Εκπαίδευση, Επιστήμη και έρευνα. Επίσης, οι μισθοί που απολαμβάνουν είναι μεγαλύτεροι από την Ελλάδα και θέλουν αντίστοιχες απολαβές για να επιστρέψουν.

Βέβαια, σε αναζήτηση τρόπων αξιοποίησης των «μυαλών», η πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία που αναπτύσσουν ή έχουν ήδη αποκτήσει στο εξωτερικό, μπορεί να αξιοποιηθεί σε συνεργασίες με εγχώρια ερευνητικά / τεχνολογικά ινστιτούτα, πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιχειρήσεις, ακόμη κι αν παραμείνουν στο εξωτερικό.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ICAP και Πρόεδρος της ΕΑΣΕ ανέφερε: «Η μεγάλη φυγή των νέων δεν οφείλεται αποκλειστικά στην οικονομική κρίση, αλλά η κρίση την ενίσχυσε. Γύρω στους 200.000 νέους έχουν φύγει τα τελευταία 5 χρόνια και όπως δηλώνουν πρώτος λόγος που τους ώθησε να μεταναστεύσουν είναι η Αναξιοκρατία και η Διαφθορά που επηρεάζει τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και δεύτερος λόγος η κρίση. 

Εκείνο δε που είναι ιδιαίτερο λυπηρό είναι ότι αρκετοί δεν θέλουν (20%) ή δε προβλέπουν (30%) ότι θα επιστρέψουν ποτέ στην Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν άμεσα, πριν είναι πολύ αργά, να θέσουμε ως εθνική προτεραιότητα όχι μόνο το σταμάτημα της υπέρμετρης φυγής των ταλέντων στο εξωτερικό αλλά και το πώς θα φέρουμε πίσω τα ταλέντα που διαπρέπουν. Οι σύγχρονες ελληνικές εταιρείες πρέπει να το δουν ως ευκαιρία απόκτησης εκείνων των προσοντούχων στελεχών που θα τις βοηθήσουν να πετύχουν την πολυπόθητη ανάπτυξη».

Share.

Comments are closed.