Αυτά προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τα πανεπιστήμια

0

Στα χέρια της πανεπιστημιακής κοινότητας περνά το πανεπιστήμιο, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που τίθεται σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες και φέρνει στο φως της επικαιρότητας η “Αυγή της Κυριακής“.
Με τις ρυθμίσεις καταργούνται τα Συμβούλια Ιδρυμάτων που δεν έδιναν λόγο σε κανέναν και οι αρμοδιότητές τους διαχέονται στη Σύγκλητο, το Πρυτανικό Συμβούλιο, τον πρύτανη και τους αντιπρυτάνεις.
Στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων συμμετέχουν όλοι οι παράγοντες της ακαδημαϊκής κοινότητας και η εκλογή των προσώπων και των οργάνων γίνεται με καθολική μυστική ψηφοφορία.
Δικαίωμα ψήφου έχουν και οι φοιτητές με άμεση ψηφοφορία και όχι δι’ αντιπροσώπων, ενώ η βαρύτητα της ψήφου τους συναρτάται με τη συμμετοχή. Η θητεία των πρυτάνεων είναι τετραετής.
Τα εκλεκτορικά σώματα για την κρίση των μελών ΔΕΠ είναι διευρυμένα και η διαδικασία αξιολόγησης ανοιχτή και όχι κλειστή, όπως σήμερα. Αποκαθίσταται η λειτουργία του Τμήματος ώς βασικής ακαδημαϊκής μονάδας και θεσμοθετείται το άσυλο για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών ελευθεριών και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.
Οι φοιτητές δεν διαγράφονται μετά την προσαύξηση των ετών σπουδών κατά δύο, αλλά δεν δικαιούνται παροχές σίτισης, στέγασης και μειωμένου εισιτηρίου. Αυξημένες και αντιγραφειοκρατικές είναι οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου στη διαχείριση των οικονομικών.

Share.

Comments are closed.