Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τα σχολεία ανοιχτά στη γειτονιά και στην κοινωνία

0

Την πρωτοβουλία «ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» αναλαμβάνει ο δήμος Αθηναίων, προκειμένου να προωθηθεί η ιδέα των ίσων ευκαιριών πρόσβασης, για όλους τους μαθητές.
Όπως είναι γνωστό τα σχολικά κτίρια ανήκουν στους δήμους και οι χώροι τους, μετά τις ώρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου ωρολογίου προγράμματος του υπουργείου Παιδείας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας καθιστώντας τα σχολεία κέντρα εκπαίδευσης και πολιτισμού. Ήδη στους χώρους των σχολείων, κατά τις απογευματινές ώρες, πραγματοποιούνται διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις από τους Συλλόγους Γονέων και άλλους φορείς, γεγονός που δείχνει ακριβώς ότι η γειτονιά και η κοινωνία εκφράζουν την ανάγκη να οργανωθεί η όλη προσπάθεια και να δοθεί πραγματικά στους πολίτες, μικρούς και μεγάλους, δυνατότητα έκφρασης και ικανοποίησης της ανάγκης αυτής.
Ο δήμος Αθηναίων, μέσω της αντιδημαρχίας Για το Παιδί, επιδιώκει να υποστηρίξει την ποιοτική αναβάθμιση αυτών των δράσεων, τον εμπλουτισμό τους, την παροχή επιλογών και εναλλακτικών προτάσεων και να ενδυναμώσει τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων και πολιτών σε αυτές στις δράσεις. Βασικές στοχεύσεις της πρωτοβουλίας «Σχολεία ανοιχτά στη γειτονιά, ανοιχτά στην κοινωνία» είναι:
1) Να δημιουργηθεί ένας κατάλογος πιστοποιημένων προσφερόμενων δράσεων δημιουργικής απασχόλησης, εναλλακτικής εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας για παιδιά, οι οποίες θα μπορούν να προσφερθούν μέσα στον ήδη οικείο χώρο του σχολείου τους.
2) Να λειτουργήσουν οι χώροι του σχολείων και ιδιαιτέρα το προαύλια ως χώροι οικείοι και ασφαλείς, στους οποίους τα παιδιά θα μπορούν να συναντιούνται, να πραγματοποιούν δικές τους δράσεις ή απλά να τους δίνεται η δυνατότητα να συνυπάρχουν με τους δικούς τους τρόπους.
3) Οι ενήλικες – γονείς, εκπαιδευτικοί, κάτοικοι της τοπικής κοινότητας – να έχουν και αυτοί δυνατότητες και ευκαιρίες συνάντησης, ψυχαγωγίας, οργάνωσης δράσεων για τους ίδιους (π.χ. εκμάθηση γλωσσών, σεμινάρια, συναντήσεις με ειδικούς) αλλά και μαζί με τα παιδιά (π.χ. γιορτές, εργαστήρια).
Στις μέρες μας υπάρχει μια πλειάδα κρατικών φορέων, υπηρεσιών του δήμου, εξειδικευμένων ατόμων, συλλογικοτήτων, Μουσείων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ιδρυμάτων κ.λπ. που υλοποιούν προγράμματα για παιδιά ή/και ενήλικες με εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και μπορούν εν δυνάμει να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία για «Σχολεία ανοιχτά στη γειτονιά, ανοιχτά στην κοινωνία».
Πρόσκληση
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό απευθύνεται πρόσκληση σε όποιους ενδιαφέρονται (εξειδικευμένα άτομα, υπηρεσίες, φορείς, οργανώσεις ιδρύματα, μουσεία, κ.λπ.), είτε δραστηριοποιούνται ήδη στους χώρους των σχολείων, είτε επιθυμούν να το πράξουν στο μέλλον, να καταθέσουν τις προτάσεις τους για οποιαδήποτε δράση μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ».
Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι ανοικτή. Η ανακοίνωση της πρώτης δέσμης δράσεων που θα είναι διαθέσιμες για αξιοποίηση (από τις σχολικές μονάδες, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, το Δήμο) θα είναι η έναρξή της σχολικής χρονιάς 2015-16. Όλες οι δράσεις θα αναρτώνται σε ιστότοπο που θα δημιουργηθεί με στόχο την ενημέρωση όλων για το είδος και τη φύση των δράσεων.
Ήδη από το δήμο Αθηναίων συγκροτήθηκε ομάδας εργασίας έργο της οποίας είναι η συγκέντρωση και η επιλογή προτάσεων για τη σχολική χρονιά 2015-16. Βασικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη στην επιλογή των δράσεων είναι:
Να απευθύνονται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς ή κατοίκους της τοπικής κοινότητας.
Να είναι καλοσχεδιασμένες, συνεκτικές και τεκμηριωμένες με ξεκάθαρους στόχους
Να έχουν συνάφεια με τις δράσεις, τους προσανατολισμούς και τις προτεραιότητες της πολιτείας και του δήμου Αθηναίων
Να είναι δράσεις που, κυρίως, θα προσφέρονται δωρεάν ή θα έχουν λογική οικονομική επιβάρυνση.
Ενδεικτικά, η φύση των προτεινόμενων δράσεων θα μπορούσε να είναι η ακόλουθη:

  • Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά
  • Ενημερωτικά-επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς, γονείς, πολίτες
  • Δράσεις ψυχαγωγίας με εκπαιδευτικό προσανατολισμό (π.χ. άθληση, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες)
  • Εκθέσεις (π.χ. αποκέντρωση εκθεμάτων μουσείων)
  • Φεστιβάλ φορέων
  • Μαθητικά φεστιβάλ (π.χ. Πανηγύρι Φυσικών Επιστημών).

Οι προτάσεις μπορούν να κατατίθενται είτε στο γραφείο Αντιδημάρχου για το Παιδί κυρίας Μαρίας Ηλιοπούλου, Λιοσίων 22 στο 5ο όροφο, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: m.iliopoulou@cityofathens.gr.

Share.

Comments are closed.