Ποτάμι: Έντεκα προτάσεις για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες

0

Έντεκα προτάσεις αναφορικά με την παραμονή μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα, τη φύλαξη των συνόρων και τον εκσυγχρονισμό του σχετικού θεσμικού και νομικού πλαισίου καταθέτει το Ποτάμι, που υπογράφουν οι υπεύθυνοι του τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ζωή Αποστολοπούλου και Γιώργος Τσαούσης.
Ως πρώτη προτεραιότητα για το Ποτάμι τίθεται η συστηματική φύλαξη των συνόρων και η διεκδίκηση αύξησης της συνεισφοράς της Frontex σε χρήματα και εξοπλισμό καθώς και η άσκηση πίεσης  προς της Τουρκία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η παράνομη διακίνηση.
Το Ποτάμι τάσσεται υπέρ της επαναλειτουργίας των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής σε όλα τα σημεία εισόδου παράτυπων μεταναστών αλλά και της δημιουργίας νέων με εκταμίευση εκτάκτων κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά Ταμεία, που εκτός από την παροχή πρώτων βοηθειών θα καταγράφουν τους μετανάστες και τις περαιτέρω ανάγκες τους.
Αναφορικά με την παροχή ασύλου, το Ποτάμι προτείνει τη δημιουργία ειδικών κλιμακίων της Υπηρεσίας Ασύλου και περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων στα νησιά και τον Έβρο, προκειμένου όσοι διασώζονται ή συλλαμβάνονται να έχουν την δυνατότητα να ζητούν άσυλο επί τόπου και να τους παρέχεται απάντηση εντός 60 ημερών. Ταυτόχρονα θεωρείται απαραίτητη η θέσπιση Ευρωπαϊκού Ασύλου και Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου, ώστε να ζητείται άσυλο από την ΕΕ συνολικά και να υπάρχει αναλογική κατανομή των μεταναστών στα κράτη μέλη.
Σχετικά με τον επαναπατρισμό των μεταναστών το Ποτάμι υποστηρίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο εθελοντικός επαναπατρισμός με κίνητρα επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα τους σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και την ΕΕ, ενώ θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης τους πριν την απέλασή τους σε συνδυασμό φιλοξενίας και παιδείας.
Το Ποτάμι προτείνει επίσης, τη δημιουργία ανοικτών κέντρων φιλοξενίας με ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια για όσους αναμένουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης ασύλου, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης έως ότου πραγματοποιηθεί η επιστροφή των προς απέλαση μεταναστών στην πατρίδα τους.
Το κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη τάσσεται υπέρ της παροχής της ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται και μεγαλώνουν στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης εξαετούς εκπαίδευσης σε ελληνικό σχολείο αλλά στα παιδιά που γεννήθηκαν αλλού, αλλά μεγαλώνουν στην Ελλάδα με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας με εννιαετή εκπαίδευση ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή απολυτήριο Λυκείου και απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Παράλληλα με το εκσυγχρονισμό του θεσμικού και νομικού πλαισίου που αφορά την καθημερινότητα της παραμονής στη χώρα των μεταναστών και των προσφύγων, το Ποτάμι επισημαίνει, τέλος, την ανάγκη άμεσης σύστασης Διαχειριστικής Αρχής, που έπρεπε ήδη να είχε γίνει από το 2014, και γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών για εκταμίευση κονδυλίων από τα προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) της ΕΕ.
Τα προγράμματα αυτά διαθέτουν πάνω από 1,8 δισ. ευρώ για τα έτη 2014-2020, και η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει ακόμη προγράμματα προς ένταξη. Εάν δε το πράξει μέχρι τον Ιούνιο, θα παγώσει κάθε χρηματοδότηση από τη ΕΕ για τη μετανάστευση, επισημαίνεται.

Share.

Comments are closed.