Υπό κατάθεση τροπολογία για το δανεισμό του δημοσίου από τα ταμεία

0

Νομική κάλυψη στις διοικήσεις των ταμείων ώστε να καμφθούν οι αντιστάσεις για την χρήση των διαθεσίμων παρέχει η κυβέρνηση με τροπολογία που θα κατατεθεί.
Τις πιθανές …αντιστάσεις από τις διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων στο αίτημα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους να διατεθούν για τις ανάγκες του δημοσίου τα ταμειακά διαθέσιμα των ασφαλιστικών ταμείων, θέλει να κάμψει η κυβέρνηση.
Με τροπολογία που κατατίθεται στη Βουλή –στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης- η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει στις διοικήσεις των ταμείων ότι στην περίπτωση που θα εκχωρήσουν τα μετρητά τους και στη συνέχεια δεν θα πάει κάτι καλά με τα οικονομικά της χώρας, τα ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούν να απαιτήσουν άμεσα τα χρήματά τους.
Η τροπολογία, αποσκοπεί περισσότερο στο να «καλύψει» νομικά τις διοικήσεις των ταμείων οι οποίες μετά την εμπειρία με τα δομημένα ομόλογα και το PSI, εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές στο να εγκρίνουν τη χορήγηση των τελευταίων χρημάτων που τους έχουν απομείνει –και τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την αποπληρωμή των συντάξεων- προκειμένου να γίνουν repos.
Μετά την ψήφιση της τροπολογίας, θα ανοίξει ο δρόμος για τη χορήγηση των ταμειακών διαθεσίμων στο δημόσιο.
Οι πληροφορίες μιλούν για ένα ποσό της τάξεως των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ.
Λόγω όμως των όρων έκδοσης των repos, η ρευστότητα που θα μπορέσει να αντλήσει το δημόσιο από τα Ταμεία, ακόμη και αν υπάρξει μαζική ανταπόκριση, δεν θα ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.
Η τροπολογία, έχει ως εξής:
«Τα κεφάλαια που κατατίθενται από τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. στην Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης δύνανται να επενδύονται στο σύνολό τους σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με σύμφωνα επαναπώλησης/επαναγοράς με αντισυμβαλλόμενο το Ελληνικό Δημόσιο (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy/back). Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζημιών των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. από την για οποιονδήποτε λόγο μη προσήκουσα και ιδίως μη έγκαιρη ή μη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου ως αντισυμβαλλομένου σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης με σύμφωνα επαναγοράς, το Ν.Π.Δ.Δ. ή ο Α.Φ. που υπέστη τη ζημία έχει απευθείας αξίωση αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου.»
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.
Αυτό σημαίνει, όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, ότι:
1. Ο περιορισμός των επενδυτικών επιλογών της ΤτΕ διασφαλίζει ότι τα κεφάλαια των δημόσιων οργανισμών θα δύνανται να επενδύονται αποκλειστικά σε άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία.
2. Δεν υποχρεώνονται τα Ταμεία και οι φορείς να μεταφέρουν τα κεφάλαια τους στην ΤτΕ, απλώς αν το επιλέξουν θα έχουν την διασφάλιση του Ελληνικού Δημοσίου.
3. Επιδιώκεται η καλύτερη αξιοποίηση των κεφαλαίων των φορέων και των ταμείων
4. Θεσπίζεται η απευθείας αξίωση των Φορέων και των Ταμείων κατά του Ελληνικού Δημοσίου για τυχόν κεφαλαιακές ζημίες που υφίστανται από την επένδυση των κεφαλαίων τους.
5. Το Ελληνικό Δημόσιο, καλύπτοντας απευθείας τέτοιες ζημίες, εξασφαλίζει ταυτόχρονα την έγκαιρη ικανοποίηση των τρεχουσών αναγκών των δημόσιων οργανισμών.

Share.

Comments are closed.