Ρύθμιση για τα κρυφά εισοδήματα χωρίς πρόστιμο

0

Νέα τύπου περαίωση σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης δίνοντας για πρώτη φορά το δικαίωμα σε όλους τους φορολογούμενους να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις αρχικές ή τροποποιητικές για εισοδήματα που απέκρυψαν χωρίς κανένα πρόστιμο.
Με τη νέα ρύθμιση θα δοθεί η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις να υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για παρελθόντα έτη, χωρίς να πληρώσουν κανένα πρόστιμο ή προσαύξηση. Το μόνο που θα πληρώσουν είναι οι φόροι που αναλογούν στα ποσά εισοδημάτων (με την κλίμακα που ίσχυε το έτος για το οποίο υποβάλετε η συμπληρωματική δήλωση) τα οποία απέκρυψαν από την Εφορία και τα οποία θα συμπεριλάβουν στις εκπρόθεσμες αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις. Ουσιαστικά με τη ρύθμιση αυτή πολλοί επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες θα γλιτώσουν από τα πρόστιμα που κινδυνεύουν να χρεωθούν σε περίπτωση που οι παραβάσεις τους εντοπιστούν από τον έλεγχο.
Πρόκειται για μία γρήγορη διαδικασία περαίωσης ανέλεγκτων χρήσεων δεδομένου ότι θα επιτρέπει την αποφυγή του πλήρους  φορολογικού ελέγχου και θα συντομεύει κατά πολύ τη διαδικασία κλεισίματος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή μια επιχείρηση δεν επιτρέπεται να υποβάλει συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για να συμπεριλάβει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη και να πληρώσει τους αναλογούντες πρόσθετους φόρους και τα προβλεπόμενα ποσά προστίμων και προσαυξήσεων, εφόσον έχει εκδοθεί γι’ αυτήν εντολή διενέργειας πλήρους φορολογικού ελέγχου αλλά δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ο έλεγχος. Στη νέα αυτή ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν όμως όχι μόνο επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και μισθωτοί, συνταξιούχοι, εισοδηματίες και αγρότες. Θα μπορούν δηλαδή κι αυτοί να υποβάλουν εκπρόθεσμες συμπληρωματικές δηλώσεις για παλαιά έτη και να δηλώσουν ποσά εισοδημάτων που παρέλειψαν να συμπεριλάβουν στις αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις τους, χωρίς να επιβαρυνθούν με πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Share.

Comments are closed.