Οδηγός για τη συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών

0

Πλήρη οδηγό για τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών και τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, για τους ενδιαφερόμενους δασκάλους και καθηγητές, οι οποίοι πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 21 έως τις 30 Απριλίου 2015.

Σύμφωνα με το σημείωμά, που έχει σταλεί σε όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, όσες αιτήσεις υποβάλλονται από την 1η Ιουνίου καθώς και κατά τη διάρκεια του ερχόμενου διδακτικού έτους, γίνονται δεκτές ύστερα από πρόταση του ΚΥΣΠΕ και με απόφαση του υπουργού εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι όπως βαριές και ανίατες ασθένειες ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Επισημαίνεται ότι το 2014 ο υπουργός Παιδείας υπέγραψε εν μέσω της σχολικής χρονιάς ελάχιστες τέτοιες αιτήσεις, κάτι που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι. Αν ο εκπαιδευτικός υποβάλει στο διάστημα 21-30 Απριλίου της αίτηση παραίτησης, θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως με το τέλος του διδακτικού έτους, εφόσον ο εκπαιδευτικός δεν ανακαλέσει με δήλωσή του εντός ενός μήνα που δικαιούται την αίτηση παραίτησης που έχει υποβάλει. Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη και περίληψή της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μετά στον ιστότοπο της Διαύγειας.

Η σύνταξη των υπαλλήλων, που εξέρχονται από την υπηρεσία από 1-11-2011 μέχρι 31-12-2015, εξακολουθεί να υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί πριν την έναρξη εφαρμογής του μισθολογίου, δηλαδή με βάση τη μισθοδοσία του μηνός Οκτωβρίου 2011. Ομοίως το επίδομα θέσης ευθύνης υπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές με βάση το ποσό επιδόματος (της αποδεικνυόμενης θέσης ευθύνης έστω και αν αυτή είναι μεταγενέστερη του 2011) που προβλέπονται γι’ αυτή, από το μισθολόγιο του Οκτωβρίου 2011 αντίστοιχα. Ειδικότερα το επίδομα θέσης ευθύνης ενσωματώνεται στις συντάξιμες αποδοχές των υπαλλήλων που άσκησαν για τουλάχιστον μια διετία (ημερολογιακή) καθήκοντα Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας μετά από επιλογή από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο και όχι λόγω αναπλήρωσης.

Όσοι έχουν συμπληρώσει αθροιστικά τη διετία ως προϊστάμενοι θέσης ευθύνης διαφορετικής βαθμίδας θα λάβουν το επίδομα θέσης ευθύνης της κατώτερης βαθμίδας στη σύνταξή του. Επειδή μπορεί ο φάκελος του υπαλλήλου μπορεί να μην περιέχει τα σχετικά παραστατικά απόδειξης θέσης ευθύνης, ενδείκνυται ο ενδιαφερόμενος να συμπληρώσει στη σελίδα με τα βοηθητικά στοιχεία (δικαιολογητικό 16) τον τίτλος ευθύνης που άσκησε καθώς και τα χρονικά διαστήματα.

Επίδομα

Οι υποδιευθυντές Ολοήμερου δικαιούνται το επίδομα θέσης ευθύνης στη σύνταξή τους, εφόσον το λάμβαναν, δηλαδή όσοι διετέλεσαν σε 4θέσια έως 9θέσια δημοτικά σχολεία και τους καταβαλλόταν αυτό. Το επίδομα θέσης ευθύνης ενσωματώνεται στη σύνταξη των υπαλλήλων εφόσον διενεργήθηκαν σε αυτό οι σχετικές αναδρομικές κρατήσεις.

Ο χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1982 προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου, εφόσον εξαγοραστεί μετά τη θεμελίωση όμως συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εκτός αν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το 56ο έτος και 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Οι διορισθέντες μετα την 1-1-1983 που ισχύει η διαδοχική ασφάλιση, δεν εξαγοράζουν τον χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα, αλλά το Δημόσιο που είναι απονέμων φορέας της σύνταξης, θα υπολογίσει τόσο τη σύνταξη που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης του δικού τους τομέα, όσο και τη σύνταξη του συμμετέχοντος φορέα (ΙΚΑ,ΤΕΒΕ κλπ)

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες συνταξιοδότησης όπως δημοσιεύονται από τη Διεύθυνση Π.Ε. Δράμας: Οδηγίες για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner