Ο νέος ΦΜΑΠ που θα αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ

0

Τα χαρακτηριστικά του νέου φόρου ακινήτων, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ, παρουσιάζονται σε δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών».
Η βασική του φιλοσοφία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα είναι το αφορολόγητο μόνο για μία κατοικία και φορολόγηση της υπόλοιπης αξίας του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των ιδιοκτητών με βάση προοδευτική κλίμακα με πολλούς φορολογικούς συντελεστές.
Ο ΦΜΑΠ (Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας) θα αντικαταστήσει από το τρέχον έτος τον ΕΝΦΙΑ, η ισχύς του οποίου παύει ουσιαστικά με την πληρωμή της τελευταίας δόσης του φόρου του 2014 στο τέλος Φεβρουαρίου. Ωστόσο, ως προς το αφορολόγητο θα προσομοιάζει περισσότερο με το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) που καθιερώθηκε το 2008.
Το αφορολόγητο θα αφορά μία κατοικία και πέρα από το ύψος του αφορολόγητου ορίου θα επιβάλλεται ο φόρος. Οπότε, όπως σημειώνεται, ακόμη και στην περίπτωση πρώτης κατοικίας, θα επιβάλλεται φόρος επί της αντικειμενικής αξίας για το ποσό άνω του αφορολόγητου ορίου, με στόχο να φορολογηθούν οι πολυτελείς κατασκευές σε ακριβές περιοχές της χώρας. Το ύψος του αφορολόγητου ορίου για άγαμο, έγγαμο και παιδιά, θα προσδιοριστεί ανάλογα με τους εισπρακτικούς στόχους του νέου φόρου σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ, ο οποίος για το προηγούμενο έτος υπολογίστηκε στα 2,65 δισ. ευρώ. Θα επιβάλλεται στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, με βάση της νέες μειωμένες αντικειμενικές τιμές ακινήτων, που θα ανακοινωθούν ως το τέλος Ιουνίου.
Ο φόρος θα επιβληθεί σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, την κατοικία ή την έδρα του, το οποίο διαθέτει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά στο πλαίσιο της αναπτυξιακής του διάστασης μελετώνται εξαιρέσεις που θα αφορούν κυρίως αγροτικές εκμεταλλεύσεις και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού τους. Άγνωστο είναι ακόμη το τι θα γίνει με την περιουσία της Εκκλησίας ή αν θα υπάρξει αντιμετώπιση ανάλογη με αυτήν που θα επιφυλάξει ο νόμος για τα διατηρητέα κτίρια.

Share.

Comments are closed.