Ζητήματα παρανομίας στη διαδικασία κατάταξης στους πίνακες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

0

Σοβαρά ζητήματα παρανομίας γεννά η διαδικασία κατάταξης στους πίνακες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που έχουν αποκτήσει πτυχίο στην ίδια εξεταστική περίοδο, σε εφαρμογή της νέας διάταξης του νόμου 4316/2014.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε το ΔΣ της ΔΟΕ, όπως ανακοίνωσε , μετά από διερεύνηση της υπόθεσης από τη Νομική Σύμβουλο της Ομοσπονδίας , διότι όπως σημειώνει «οι πίνακες δεν έχουν εκ νέου τροποποιηθεί και κυρωθεί με νέα Υπουργική Απόφαση».

Σε κάθε περίπτωση, τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΔΟΕ, θα πρέπει να προσβληθούν οι αποφάσεις τοποθέτησης από τον κάθε ενδιαφερόμενο του οποίου η τοποθέτηση ως αναπληρωτή επέκειτο καθώς μόνο αυτός έχει έννομο συμφέρον ενώ αντίθετα η Δ.Ο.Ε. κωλύεται να προβεί σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια δεδομένης της πάγιας νομολογίας που ορίζει ότι ένα σωματείο ή Ομοσπονδία (όπως στην προκειμένη περίπτωση) δεν μπορεί να προστατεύει ένα μέρος των μελών έναντι άλλων μελών του/της.

Οι ενδιαφερόμενοι, υπογραμμίζει η ΔΟΕ, θα πρέπει να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους υπογραμμίζοντας ότι κατά πάγια νομολογία σε περίπτωση που δικαιωθούν μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς κατά την οποία έγινε η παράνομη τοποθέτηση ο χρόνος υπηρεσίας που έχασαν συνυπολογίζεται αναδρομικά.

Το ζήτημα αυτό, σημειώνει η ΔΟΕ, θα τεθεί και στη νέα πολιτική ηγεσία, με την πρώτη ευκαιρία, με την ελπίδα να δοθεί μια λύση που να αποκαθιστά τις αδικίες που δημιουργήθηκαν σε βάρος των εκπαιδευτικών για τους οποίους τα δεδομένα σε σχέση με την πρόσληψή τους ανατράπηκαν αιφνιδιαστικά.

Share.

Comments are closed.