Διάδου Ειρήνη

Ειρήνη Διάδου*: Πλεονεκτήματα και περιορισμοί της ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον χώρο εργασίας όπως σε έναν σχολικό οργανισμό.

Ένας διευθυντής ή προϊστάμενος καθημερινά έρχεται αντιμέτωπος με την ορθή λήψη αποφάσεων προκειμένου να λειτουργεί αποτελεσματικά η σχολική μονάδα ή ...

Ειρήνη Διάδου: Ποιο είναι το θεμελιώδες αίτιο της άνισης σχολικής επίδοσης;

Πάνω από έναν αιώνα, αμέτρητα tests και αρκετές θεωρίες χρειάστηκαν για να καταλήξουν οι γενετιστές στο συμπέρασμα ότι όλοι οι ...