ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ιδρύθηκε το 1993 και η ίδρυσή του κυρώ-θηκε με νόμο της Βουλής των Ελλήνων. Το ίδρυσε η οικογένεια του Λαζάρου Δ. Ευφραίμογλου με δωρεά 1.200.000.000 ονομαστικές μετοχές από την Τράπεζα Εργασίας. Όμως οι δωρεές ιδιωτών και οι χορηγίες επιχειρήσεων είναι πολύ ση-μαντικοί για τη λειτουργία του Ιδρύματος.

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η διάδοση και η διάσωση της ιστορικής μνήμης και της παράδοσης του Ελληνισμού και η προβολή της συμβολής του στην εξέλιξη του πολιτισμού.

Στόχος του είναι η παρουσίαση της Ελληνικής Ιστορίας από το παρελθόν μέχρι σήμερα ώστε να μπορέσει να εμπνευστεί ο νέος ΄Έλληνας από το αρχαίο πνεύμα.

Το προσωπικό του αποτελείται από αρχιτέκτονες, αρχαιολόγους, ιστορικούς, μηχανικούς πληροφορικής, μουσειολόγους, μουσειοπαιδαγωγούς, γραφίστες, παραγωγούς οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργούν τρισδιάστατων ψηφιακών αναπαραστάσεων.

Δημήτρης Τζήμας ΣΤ τάξη

ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Στις 20 Μαρτίου πήγαμε στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, είναι ένα πολύ ωραίο και μεγάλο κτίριο. Εκεί υπάρχουν πολλά προγράμματα στους υπολογιστές και πολλά άλλα που βασίζονται κυρίως στη νέα τεχνολογία.

Μόλις μπήκαμε, μας υποδέχτηκε μια κυρία που μας μίλησε για τα προγράμματα που θα βλέπαμε. Μετά ένας κύριος, που ήταν ειδικός για τους υπολογιστές μας μίλησε για το διαδίκτυο. Μετά από λίγο μια άλλη κυρία ήρθε και μας μοίρασε κάτι κάρτες που έλεγαν αριθμούς και έδειχναν κάτι γυαλιά, μας είπαν ότι είναι για την εικονική πραγματικότητα.

Τα γυαλιά, που έδειχναν οι κάρτες, ήταν κάποια μεγάλα και χοντρά γυαλιά που τα φορέσαμε και πήγαμε στη μέση τριών τοίχων, που αποτελούνταν από γυάλινες οθόνες. Εκεί είδαμε την τρισδιάστατη αναπαράσταση της Αρχαίας Μιλήτου. Για την Αρχαία Μίλητο παρακολουθήσαμε και στο τέλος ένα βίντεο, που έδειχνε σχεδόν τα ίδια με την εικονική πραγματικότητα.

Στους υπολογιστές είδαμε κάποια προγράμματα για την ελληνική ιστορία.

Το άλλο πρόγραμμα, που ονομαζόταν "Κάθε χρόνο τέτοια μέρα", μιλούσε για την Επανάσταση του '21 και για τον πόλεμο του ΄40. Είδαμε κάποιες εικόνες, ακούσαμε το νόημα κάποιων κομματιών από ταινίες, συζητήσαμε για τον πόλεμο, την επανάσταση και τα ονόματα οδών και δρόμων, που τα πήραν από τα ονόματα των αγωνιστών.

Παρακολουθήσαμε και δύο βίντεο, το ένα με θέμα τις εθνικές γιορτές που γίνονταν πριν και μετά τον πόλεμο του ' 40 και το άλλο με θέμα τους ήρωες κάποιων ταινιών, που διηγούνταν την επανάσταση .

Στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού θέλω να ξαναπάω, γιατί ήταν κάτι ξεχωριστό για μένα.

Δημήτρης Τζίμας ΣΤ' τάξη

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
|Σελίδα 1| |Σελίδα 2| |Σελίδα 3| | Σελίδα 4| |Σελίδα 5| |Σελίδα 6| | Σελίδα 7| |Σελίδα 8| |Σελίδα 9| |Σελίδα 10| |Σελίδα 11| |Σελίδα 12|Η σχεδίαση και η κατασκευή των σελίδων έγινε από το Βασίλη Φουρτούνη Tελευταία
Email: [email protected] Copyright © 2001 BASILIS FOYRTOYNIS