Δευτρα 12 Σεπτεμβρου 2011

Το πρτο κουδονι της νας σχολικς χρονις χτυπει για περπου 1.300.000 μαθητς πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης και για περπου 180.000 εκπαιδευτικος.

Φτος, η χρονι ξεκινει με διφορα προβλματα, πως η λλειψη των βιβλων, οι ελλεψεις εκπαιδευτικν (κυρως ειδικοττων), η λλειψη κονδυλων για τη λειτουργα των σχολικν επιτροπν, οι περικοπς στους μισθος των εκπαιδευτικν, οι ελλεψεις στην υλικοτεχνικς υποδομς κ.λ.π.

Για το σνολο των οξυμνων αυτν προβλημτων το Υπουργεο δια στματος της αρμδιας Υπουργο κας Διαμαντοπολος λει: "Το Υπουργεο Παιδεας με τις κεντρικς και περιφερειακς διευθνσεις του και σε συνεργασα με λους τους φορες θα εναι διαρκς στο πλι κθε σχολικς κοιντητας, προκειμνου να επιτχει τους στχους της".

Και βεβαως για να αμβλυνθον τα οξυμνα προβλματα που χουν φτος ανακψει, το υπουργεο Παιδεας χει δσει οδηγες στα σχολεα, στε να αντιμετωπιστον τα προβλματα και κυρως η λλειψη των βιβλων, τα οποα σε πρτη φση θα αντικατασταθον απ dvd.

Σε τοτο το γκρζο τοπο, σας καλομε να απαντσουμε με χιομορ.

χουμε χσει πολλ, ας μη χσουμε και το χιομορ μας.

Για το λγο αυτ συλλξαμε μερικς γελοιογραφες και σκτσα που αφορον στην λλειψη των βιβλων και τα δημοσιεουμε.