19 2011

 

Κποιοι φλοι ρωτον αυτ τον καιρ για τα κριτρια επιλογς Σχολικν Συμβολων και Διευθυντν Σχολικν Μονδων.

Σας ενημερνουμε λοιπν τι λα αυτ περιλαμβνονται στο νμος 3848/2010 «Αναβθμιση του ρλου του εκπαιδευτικο - καθιρωση καννων αξιολγησης και αξιοκρατας στην εκπαδευση και λοιπς διατξεις» δημοσιεθηκε στο ΦΕΚ 71 τ.Α. 17 Μαου 2010.

Ο νμος αυτς περιλαμβνει τον τρπο διορισμο και πρσληψης των εκπαιδευτικν στην πρωτοβθμια και δευτεροβθμια εκπαδευση, τον τρπο επιλογς στελεχν της εκπαδευσης, θματα μεταθσεων, αποσπσεων και μετατξεων, τον προγραμματισμ και αξιολγηση της δρσης των σχολικν μονδων και των εκπαιδευτικν, την κατργηση της «βσης» για την εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση, θματα ΑΕΙ, θματα εγγραφν στα ΕΠΑΛ κ.λπ.

Ρξτε μια ματι για να ενημερωθετε σχετικ με τη μελλομενη επιλογ συμβολων και διευθυντν σχολεων.